7 oivallusta odottaa lukiessasi API-talous 101 -kirjaa

8. elokuuta 2019

1. SAATAT LÖYTÄÄ UUSIA TAPOJA LUODA ARVOA KEHITTÄJILLE JA ASIAKKAILLE

Luotaessa APIa tärkein kysymys on mitä lisäarvoa ja kenelle API tuottaa.

Asiakkaan näkökulmasta kasottuna arvo sisältää monenlaisia hyötyjä ja uhrauksia. Asiakkaiden käsitykset arvosta ovat henkilökohtaisia ja muodostuvat erilaisten asioiden summana. Ja API voi olla itse tuote tai mahdollistava tekijä osana asiakkaan arvonluontia.

" API on rajapinta, joka toteuttaa arvolupauksen, ei vain käyttöliittymä sovellukselle"

2. NÄET, ETTÄ KATKENNUT VIESTINTÄ ASIAKKAIDEN KANSSA VOI AIHEUTTAA SEN, ETTÄ TOIMITAT ARVOA, JOTA ASIAKKAAT EIVÄT TODELLAKAAN TARVITSE

Suunniteltaessa tai rakennettäessä APIa on tärkeää varmistaa, että palveluntarjoajien ja asiakkaiden tarpeet (ja odotukset tarpeista) täyttävät. Yleinen virhe on, että palveluntarjoaja rakentaa arvoa, jota asiakkaat eivät itse asiassa halua, tai että he sulkevat pois joitakin ominaisuuksia, joita olisi tarvittu.

3. SAATAT YMMÄRTÄÄ EKOSYSTEEMIEN KAUNEUDEN

"Ekosysteemi on monikerroksinen joukko kumppaneita, joita kaikkia ja kaikkien välistä vuorovaikutusta tarvitaan keskeisen ekosysteemin arvolupauksen materialisoimiseksi."

Tämä on Ron Adnerin (2017) määritelmä liiketoimintaekosysteemeistä. API-talouden ekosysteemi eroaa perinteisestä alustaekosysteemistä hallinnon osalta. API-talouden ekosysteemissä eri yritykset luovat jatkuvasti uusia palveluita ja yhdestelmiä (mashups) ja painopiste on alustan sijaan rajapinnoissa. Tämä mahdollistaa uudenlaisen arvonluonnin ulkoisten kumppaneiden, kilpailijoiden sekä erilaisten verkostoyhteisöjen ja asiakkaiden kanssa.

4. OPIT, ONKO API TUOTE, PALVELU VAI JOTAIN MUUTA

API-talous 101 -kirjassa yksi kirjoittajista, Marjukka Niinioja vastaa kaikkien huulilla olevaan kysymykseen: mikä on API ja mikä on sen optimaalinen rooli osana yrityksen liiketoimintamallia ja IT-arkkitehtuuria.

API itsessään voi olla tuote, palvelu, tekniikka tai resurssi. Laajasti katsottuna muutos on tapahtumassa tuotelähtöisest logiikasta palvelulähtöiseen logiikkaan. Kun yritys siirtyy API-aikakauteen, sen on tehtävä inventaario resursseistaan API-näkökulmasta.

Mutta mitä resurssit todella ovat? Marko Seppänen ja Marjukka Niinioja kehittivät uuden mallin, joka kuvaa yrityksen käytettävissä olevia resursseja nimenomaan API-taloudessa. Lisää kirjan mallista.

"Alustatalousyrityksen tärkeimmät resurssit ovat muiden yritysten ja organisaatioiden resursseihin liittyvä osaaminen ja ohjelmointirajapinnat."

5. HALUAT MIETTIÄ UUDELLEEN SEURAAVAT ASIAT: KUKA ON ASIAKKAASI, MIKÄ ON ARVOLUPAUKSESI JA MITEN VOIT TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE OIKEALLA HINNALLA?

On olemassa syy, miksi liiketoimintamallien opetus tapahtuu pääosin canvasten avulla. Canvakset pakottavat ihmiset ajattelemaan asiakkaitaan osana liiketoimintamalliaan. Tämä asiakaslähtöinen näkökulma on olennainen API-talouden onnistumisen kannalta, ei API-palveluntarjoajaan perustuvien ratkaisujen suunnittelun sekä palveluntarjoajan ja markkinoiden välisen suhteen keskittymisen kannalta. Hyviä työkaluja tähän ovat APIn arvolupaus (API Value Proposition) ja API-liiketoimintamallipohjat.

"API-taloudessa kehittäjäkokemus on keskeinen osa
asiakaskokemusta ja liiketoimintamallin menestystä."

6. YMMÄRRÄT EROT SISÄISTEN APIEN JULKISTEN API-APIEN, KUMPPANI-APIEN JA PALJON MUUN VÄLILLÄ.

Kun olet määrittänyt apien roolin yrityksellesi, seuraava askel on selvittää, millainen API palvelee sinua parhaiten. Apua saatat saada esimerkiksi kysymyksistä: Onko API kaikkien saatavilla, onko maksullista tukea saatavilla APIn hyödyntämisen vai onko datalle avoin käyttöoikeus?

Kirjassa käydään läpi eri ohjelmointirajapintojen ominaisuuksia, strategioita sen käyttöön sekä vaikutuksia ja hyötyjä yrityksellesi.

7. NÄET KEHITTÄJÄYHTEISÖN ASIAKKAANA

Kohdesegmenttinä API-hyödyntäjät eroavat loppuasiakkaista, jotka käyttävät API-hyödyntäjien työn lopputuloksia. API-hyödyntäjille, siis sovelluskehittäjille, vaaditaan omia suoria ja myyntijargonisia vapaita käytäntöjä olla vuorovaikutuksessa API-tarjooman kanssa.

Kuilun voittamiseksi API kehittäjän ja asiakaskokemuksen on oltava optimaalinen. Siksi keskitymme kehittäjäsuhteisiin.

Aloita itse API-talous -matkasi ja tilaa kirja nyt! Ja vielä yksi asia. Kun sukellat sisään, ei ehkä ole tietä takaisin.

Hae kirjasi täältä!

Takaisin blogiin

viimeisimmät blogimme

Uutisia, asiakastarinoita, parhaita käytäntöjä ja paljon muuta - katso, mitä me ja asiakkaamme ja kumppanimme olemme tehneet viime aikoina

Miksi APIt kannattaa tuotteistaa?
Mitä hyötyä APIen tuotteistamisesta on? Lue lisää täältä!
16. kesäkuuta 2021
Millainen on hyvä API-tuotepäällikkö?
Kaksi API-gurua, Marjukka Niinioja ja Claire Barrett keskustelevat API-tuotepäällikön roolista ja odotuksista ja jakavat itetämystään menestyksekkäästä API-tuotehallinnasta.
14. kesäkuuta 2021
Osaango & KAVI – innovatiivisia, älykkäitä hankintoja
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI tallentaa vuosittain valtavat määrät dataa, ja vastaa muun muassa kotimaisten elokuvien sekä televisio- ja radio-ohjelmien säilyttämisestä. Kriittisen tärkeässä osassa KAVIn toiminnassa on tekoäly. Osaangon Marjukka Niinioja ja Tessa Viitanen sparrasivat KAVIa heidän mittavassa toiminnan ja tekniikan muutos-casessa tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen, innovatiivisten hankintamenettelyjen, ohjelmistokehitysprosesssien ja arkkitehtuurin osalta.
27. toukokuuta 2021