Teknisen arkkitehtuurin kaupallistaminen – case: Digitalia

19. huhtikuuta 2019
Marjukka Niinioja

Yhdistämällä teknisen arkkitehtuurin suunnittelun, tietojohtamisen ja käyttäytymistieteet, voidaan toteuttaa kokonaisvaltaisia liiketoimintamalleja. Näin ohjelmointirajapinnasta eli APIsta saadaan kaikki hyöty irti. Tieto muuttuu arvokkaaksi vasta kun sitä voidaan hyödyntää.

Toteutimme vuoden 2018 aikana Digitalialle projektin, jonka tavoitteena oli tuottaa liiketoimintasuunnitelma Kansalaisarkiston kaupallistamiselle. Digitalia on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK), Helsingin Yliopiston ja Kansallisarkiston yhteinen tutkimuskeskus.

Digitalia – tieto käyttöön APIen avulla

Osaango Oy:n osuuteen kuului konsultoiminen liiketoiminnassa, tuotteistamisessa, IT-arkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa. Tarjosimme projektiin myös tuntemustamme tietojohtamisesta, ja sopivasti tähän projektiin, meiltä löytyi myös erityisaloina arkistoinnin ja sukututkimuksen osaamista. Yhteistyökumppaninamme projektin alkuosassa toimi tuotejohtamiseen erikoistunut Contribyte Oy.

Alun perin kansalaisarkistona tunnettu hanke rakentui palvelumuotoiluprosessin ympärille. Hanke eteni siten, että jokaisessa vaiheessa muodostettiin liiketoimintamalli, jota hiottiin projektin aikana ymmärryksen kasvaessa. Toinen viitekehys oli Lean Startup. Hankkeen lähtökohtana oli Digitalian esittämien teknisten ratkaisujen kokoaminen arkistointiin, erityisesti asiakirjojen pitkäaikaiseen säilyttämiseen liittyvissä tiedostokonversioissa, sekä näiden innovaatioiden kaupallistaminen. Projektin aikana teimme useita tehokkaita työpajoja, joihin osallistui myös yhteistyökumppaneiden edustajia.

Ensimmäinen vaihe: Lähtötilanne ja kartoitus

Projektin alussa tutustuttiin kuvattuun ekosysteemiin ja muodostettiin asiakasryhmät sekä asiakaspolut. Kirjattiin aineettoman pääoman resurssit, tehtiin kartoitus markkinatilanteesta ja selvitettiin tavoitteet organisaatiotasolla sekä juridiset rajoitteet. Ensimmäinen vaiheen lopputuloksena syntyi kuvauslähtötilanteesta eli määrittelyt reunaehdoista, asiakassegmentin tarpeista, kilpailutilanteesta sekä suositukset erikseen selvitettävistä asioista.

Toinen vaihe: Liiketoimintamallista uusiin integraatioihin

Projektin toisessa vaiheessa eli työpajoissa haastatteltiin asiakassegmenttien edustajia ja muodostettiin asiakaspersoonia ja mainoksia eri segmenteille. Lisäksi kehitettiin liiketoimintamalli, jonka käsittelyn aikana käsityksemme muuttui merkittävästi. Tavoitetta hiottiin ja keksittiin uusi idea löytää liikeidea, jossa voitaisiin hyödyntää kansalaisarkiston lisäksi myös muita Digitalian ja Digitalian omassa osaamisessa kehitettyjä teknisiä ratkaisuja. Tässä vaiheessa oli jo selvää, että tarve erilaisille integraatioille oli suuri. Digitalian toiminnan ytimessä on tiedon yhdistäminen eri toimijoiden välillä, joten ohjelmointirajapinnat tulivat merkittävään osaan yhtenäisen järjestelmän tarjoamisen sijaan.

Kolmas vaihe: Lisää asiakasymmärrystä

Kolmannessa vaiheessa asiakasymmärrys siitä, mitä asiakas todella tarvitsee, vahvistui. Tässä yhteydessä järjestettiin työpaja, jossa analysoitiin liiketoimintakonseptien tuloksia ja ideointimuutoksia. Tässä vaiheessa keskityttiin enemmän osaamisen tuotteistamiseen ja jakamiseen ja vähemmän suoraan teknisillä ratkaisuilla tuotettuihin palveluihin.

Konsultti ei ole kirosana

Joskus projekti muuttuu matkan varrella hyvästä lähtötasosta ja suunnitelmasta huolimatta. Näin oli tässäkin tapauksessa. Kansalaisarkiston kaupallistamishankkeen sijaan lopputuloksena oli suunnitella Digitalian ydinominaisuuksia hyödyntävä liiketoimintamalli ja kokonaisarkkitehtuurin alku, jossa ohjelmointirajapinnoille eli ohjelmointirajapinnoille on tärkeä rooli. Näin asiakkaat voivat kokeilla ja integroida Digitalian tarjoamia ratkaisuja ja algoritmeja.

Digitalia kehui onnistunutta projektia ja lopputuloksesta pidettiin paljon. Digitalian viimeiset sanat projektille olivat: "Konsultti-sana ei ole enää kirosana meille." Yhteistyötä on jatkettu myös hankkeen jälkeen API-tuotekehitysprojektilla. Digitalia taustayhteisöineen julkaisi heinäkuussa 2019 raportin, joka alkaa myös yhteistyöprojektin kuvauksella ja nostaa esiin digitaaliset tiedonhallinnan käytännöt ja ratkaisut.

Linkki raporttiin

Lue lisää aiheesta

Tutustu uusimpiin uutisiin ja parhaisiin käytäntöihin

Ollaan yhteyksissä!

Emme lähetä mitään turhaa, vain asiaankuuluvaa sisältöä enintään 1-2 kertaa kuukaudessa.