Ostajan opas: Kiinteistön tuottama data

Ostajan opas: Kiinteistön tuottama data

2. syyskuuta 2022

Kiinteistöjen järjestelmät keräävät valtavan määrän tietoa olosuhteista, tapahtumista, järjestelmän käyttöön liittyvistä prosesseista ja esimerkiksi energiankulutuksesta. Tämän nk. kiinteistön OT-ympäristön tuottaman tiedon hyödyntämiseen liittyy kiinnostavia pitkälle elinkaarelle ja elinkaaren säästöihin ja kustannuksiin vaikuttavia hankintavaiheen kysymyksiä.

Siispä järjestelmän hankintavaiheessa pohdi ainakin seuraavia asioita ja sovi niistä tarvittaessa sopimuksin: 

  1. Kuka omistaa järjestelmän tuottaman tiedon?  

Kiinteistön järjestelmät synnyttävät monine ohjauslaitteineen, koneineen ja sensoreineen jatkuvan monisuuntaisen datavirran. Tähän dataan voi päästä käsiksi mm. etähallintaa tuottava palveluntarjoaja ja järjestelmäntoimittaja, mutta myös esimerkiksi paikallisia operaatioita tuottava toimija tai kiinteistön käyttäjä. Mutta kuka tämän tiedon eli kiinteistökannan arvokkaan assetin omistaa? 

  1. Miten varmistetaan, että tieto pysyy oikeellisena? 

Tiedon eheys ja luotettavuus ovat keskeisiä tekijöitä tiedon hyödyntämisen näkökulmasta. Mistä tiedetään, että tieto säilyy oikeellisena? Mitä on oikeellinen tieto ja millaisia kontrolleja oikeellisuuden varmistaminen vaatii?  

  1. Onko järjestelmän tieto saatavilla tiedon omistajan näkökulmasta?  

Järjestelmähankinnassa voi käydä joskus niin, että tieto on käytettävissä järjestelmän käyttöliittymän kautta, mutta tietoon ei pääse muulla tavalla käsiksi. Pahimmassa tapauksessa jopa leikkaa-liimaa-toiminto on estetty. Toisaalta tiedon omistajuudesta voi olla epäselvyyttä, kun kyse on esimerkiksi vuokratuista tiloista. Kuka tiedon tuottaa ja kuka sitä saa käyttää? Onko vuokrasopimuksessa sovittu jotakin tiedon hyödyntämisestä?   

  1. Miten tietoa ylläpidetään ja hyödynnetään ja millä oikeuksilla? 

Onko tiedon ylläpito automaattista, vai tehdäänkö sitä manuaalisesti? Kuka tai mikä järjestelmä tietoa käsittelee ja millaisilla käyttöoikeuksilla? Onko nk. vaaralliset työyhdistelmät estetty? Saako tietoa poistaa ja miten tietoa poistetaan? Poistuuko poistettu tieto koskaan ja koska sen pitää poistua?  

Rakennushankkeen hankintavaihe on laaja, kompleksinen ja monitahoinen jo ilman digitalisaation tuomia riippuvuuksiakin. Näiden riippuvuuksien tunnistaminen ja niihin liittyviin haasteisiin varautuminen on kuitenkin syytä tehdä viimeistään hankintavahieen sopimuksin. Näin palveluiden siirtäminen hankkeelta ylläpitovaiheelle, vastuun siirto toimijalta toiselle ja kustannusten, säästöjen sekä yhteistyökumppaneiden palvelutason seuranta koko elinkaarelta voidaan tehdä mahdolliseksi.  

Ostajan opas: Kiinteistön tuottama dataHanna Pikkusaari
Smart technology advisor, IT & OT -asiantuntija ja puhuja