Futudemy - mikä se on ja mitä siellä tapahtuu?

Futudemy - mikä se on ja mitä siellä tapahtuu?

Kesäkuu 3, 2022

Futudemy on uudenlainen kurssi, jossa opiskelijat ratkovat oikeita liike-elämän haasteita, voivat verkostoitua sekä muiden opiskelijoiden että yrityselämän edustajien kanssa, ja oppivat uusia taitoja, jotka ovat arvokkaita työelämässä.

Tämä projektimuotoinen kurssi kestää neljä viikkoa, joiden aikana viikoittain kaksi tuntia opiskellaan etänä yhdessä, ja noin kaksi tuntia edistetään itsenäisesti projektia seuraavaa kertaa varten. Kurssilla osallistujat pääsevät luomaan uusia dataan ja ohjelmointirajapintoihin (API) perustuvia palvelukonsepteja yhdessä muiden osallistujien, yhteistyökumppaneiden ja mentoreiden, kuten kasainvälisen IT-alan yrityksen Ciscon kanssa. Osallistujat saavat Futudemyssä kattavan intron siitä mitä APIt ovat ja miten niitä pystytään hyödyntämään liiketoiminnassa. Futudemy-toteutuksia tarjotaan sekä yrityskohtaisina että avoimina yhdessä osallistujien kanssa.  

Toteutuksen alussa esitellään osallistujille yrityselämän haaste, johon tullaan hakemaan ratkaisuja ohjatun prosessin avulla. Prosessi aloitetaan ideoimalla ratkaisumalleja, jonka jälkeen parhaimmat ideat kehitetään kurssin edetessä innovatiivisiksi ratkaisuehdotuksiksi, kuten konsepteiksi tai prototyypeiksi. Ratkaisuissa yhdistetään palvelumuotoilua, liiketoimintaa ja teknologiaa APIen kautta, joten kurssille voi osallistua monenlaisella osaamistaustalla. On ollut erityisen hienoa huomata, miten omakohtaiset kokemukset ja kiinnostuksen kohteet motivoivat osallistujia suunnittelemaan parempia ja automatisoidumpia käyttäjäkokemuksia. Eräällä kevään 2022 toteutuksista osallistujat kirjasivat muutamassa minuutissa yli kymmenen ratkaisuvaihtoehtoa kierrätyksen ja ekologisuuden parantamiseksi. 

"Motivoiva kurssi, joka mahdollistaa syväsukelluksen innovaatioiden ja APIen ihmeelliseen maailmaan” - Hannele Aaltonen, Laurea ammattikorkeakoulu, keväällä 2022 suoritetusta Futudemystä 

Tietoiskuissa ja oheismateriaaleissa käydään tunneilla läpi tarvittava teoreettinen ymmärrys, jonka jälkeen osallistujat ideoivat yhdessä valittuihin aiheisiin ratkaisuja. Osallistujat valitsevat heitä inspiroivia aiheita ideointiworkshopin tuloksista ja lähtevät kehittämään niitä eteenpäin. Aiheina osallistujia ovat kursseilla puhuttaneet mm. ekologisuus ja terveydenhuollon ajanvarausprosessi palvelusetelillä toimittaessa sekä siihen liittyvät ostolaskuprosessit. Tässä vaiheessa mietitään eritoten ratkaisujen käyttökelpoisuutta ja prosessia kokonaisuudessaan. Teoria ja käytäntö vuorottelevat kurssitoteutuksessa. Ideoinnin jälkeen kurssilla keskitytään lisäämään ymmärrystä APIen toiminnallisuuksista ja hyödyntämismahdollisuuksista.

Kurssin päätteeksi päästään kuuntelemaan jokaisen kurssilaisen noin viiden minuutin esitys aiheesta. Futudemyä työstäneen työryhmän mielestä on ollut erityisen hienoa nähdä kehityskaari jokaisen osallistujan kohdalla. Esityksissä jokainen on löytänyt omaan työhönsä useita sopivia API-ratkaisuja tai ajatuksia siitä mihin APIa voisi toteutuksessa käyttää. API-ymmärryksen lisäksi jokainen kurssilainen on saanut työkalupakkiinsa uusia menetelmiä ja kokemuksia.