Return to site

Onko sinun äidilläsi varaa vanheta hyvin?

marjukka niinioja, siru hannula - kuva gunta krumina

Syyskuussa 1945 syntyi Suomessa lapsia enemmän kuin koskaan aikaisemmin tai sen jälkeen –

syyskuussa 2020 he täyttävät 75 vuotta.

Miten sinä teet päätöksiä omaan tai omaistesi elämään liittyen? Fakta on, että ”mutu”-tiedolla ei pitäisi tehdä mitään pitkäntähtäimen päätöksiä. Monella keski-iän korvilla olevalla on edessään sekä oman että ikääntyvien vanhempien hyvinvoinnin varmistaminen seuraavien kymmenien vuosien osalta. Tärkeintä on varmasti pitää huolta omasta ja omaistensa hyvinvoinnista. Mutta onko sinulla tai hänellä siihen varaa ja mihin pitää varautua?

Yli 90-vuotiaat ovat Suomessa kaikkein nopeimmin kasvava väestön ikäryhmä.

Koronapandemian aikaan ikääntyneiden hyvinvointiin on kiinnitetty laajemmin huomiota kuin koskaan, kun yli 70-vuotiaiden vapaata liikkumista on rajoitettu suosituksilla pysyä karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Monen vanhuksen henkisen hyvinvoinnin ja oman elämän hallinnan tunteen pelätään heikkenevän nopeasti, fyysisestä kunnosta puhumattakaan.

Omaisena sinulta odotetaan yhä enemmän tukea, jota pitäisi pystyä antamaan etänä ja auttamaan vanhuksia omatoimisuuteen mm. digitaalisia työkaluja hyödyntämällä. Samaan aikaan työikäisten oman talouden hallinta, hyvinvointi ja omat digitaaliset taidot saattavat olla vaarassa, kun yhteiskunta ja talous ovat mullistuksessa.

Yksinäisyys on suuri ongelma ikääntyville, etenkin karanteeniolosuhteissa, mutta myös muulloin. Hoivakotien laaduntaso on ylittänyt uutiskynnykset jo ennen epidemiaa, mutta etenkin sen aikana. Monet aiemmin vain satunnaisessa käytössä olleet palvelut, kuten ruuan ostaminen verkkokaupasta ja kotiinkuljetus, ovat nyt laajassa käytössä koko maassa.

Mitä on hyvinvointi ikääntyessä?

Ehkä sinullakin on herännyt kysymys, miten turvata sekä akuutisti ikääntyneille, että meille työikäisille tulevaisuudessa hyvinvoiva vanhuus? Kannattaako sinun omaisesi hyödyntää yksityisiä vai julkisia palveluita? Missä vaiheessa kannattaa harkita palvelutaloa tai hoivakotia ja minkälainen palvelutaso kannattaa valita? Paljonko se maksaa?

Osaangon perustaja, Marjukka Niinioja, kertoo: ”Omassa lähipiirissäni näitä valintatilanteita on ollut viimeisen 20 vuoden aikana useampia. Lapsettomat isotädit, isovanhemmat ja laaja suku on pitänyt huolen siitä. Jokaisen yksittäisen seniorin osalta tilanteet, mm. hoidon tarve, edunvalvonta, rahojen riittävyys ja tilanteiden äkillisyys ovat olleet täysin erilaisia. ”

Miten sinä arvioit omaisesi tilanteen? Esimerkiksi muistisairaan omaisen tehostettu hoito voi maksaa 5000 € kuukaudessa. Omainen saattaa elää vanhemmaksi kuin oletetaan, esimerkiksi suurten ikäluokkien eliniän odote on naisilla n. 87 vuotta. Tämä saattaa yllättää, eikä ikääntyvän tai hänen omaistensa päätöksentekokyky suhteessa omaan tilanteeseen ole tuottanut jälkikäteen arvioituna aina parasta tulosta. Näin etenkin silloin, kun ikääntyvällä on jonkin verran omaisuutta ja liikkumavaraa ja kun hyvinvoinnin taso halutaan pitää suhteellisen korkeana pitkään.

Välillä aiemmin hyvin toimeen tulleen vanhuksen rahat loppuvat kesken yksityisessä hoidossa, kun elinikää onkin jäljellä odottamattoman paljon tai palveluiden tarve onkin suurempi. Toisaalta omien, saati omaisen asioiden hoito saattaa vaatia paljon suurempaa osaamista ja enemmän aikaa, kun syntyy yllättäviä tilanteita tai terveydentila heikentyy yhtäkkiä huomattavasti.

Lain tunteminen, omaisuuden hoidon ymmärtäminen ja ylipäänsä ikääntyneiden elinkaareen, hyvinvointiin ja sairastumiseen liittyvän tiedon haku, saaminen ja prosessointi ovat olleet yllättävän iso ponnistus monelle kaiken kiireen keskellä. Virkaholhoojien ja omaisten toimiessa edunvalvojina on suuri ero ja se mistä ja miten voi päättää ja kauanko se kestää tulee monelle yllätyksenä.

Tee tietoon perustuvia ja kokonaisvaltaisesti ihmisen huomioivia ratkaisuja

Osaangossa koulutamme ja konsultoimme usein lainsäädännön, hajautuneiden asiakaskokemusten, ekosysteemien, palvelupolkujen ja teknologian rajamailla. Datan ja rajapintojen avulla pyrimme auttamaan oikeiden päätösten, kestävien liiketoimintamallien ja eri toimijoiden rajat ylittävien palvelupolkujen luomisessa. Tärkeää on myös kehittää osaamista ja menetelmiä. Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluissa riittää näiltä osin vielä tekemistä.

Rahoituskonsulttina toiminut ja sosiaalialan palvelupolkuihin perehtynyt Siru Hannula onkin jo pitkään työssään nähnyt nämä sirpaloituneet asiakaskokemukset ja sen ettei ikääntyvä ja hänen omaisensa tule nähdyksi kokonaisuutena. Hyvinvoinnin ja talouden tasapainottelu ja oikeiden valintojen tekemiseen dataan ja faktoihin nojautuen, etenkin silloin kun ikääntyvällä tai hänen omaisellaan on jokin verran varoja ja omaisuutta käytössään on haastavaa.

Siru kertoo esimerkin:

”Viiviä, 50 -vuotta, kohtasi odottamaton yllätys, kun hänen ikääntyvä äitinsä joutui lonkkaleikkaukseen. Äidin leikkauksen myötä Viivi halusi selvittää hoivavaihtoehdot äitinsä tulevaisuuden turvaksi. Viivi yllättyi ikäihmiselle suunnattujen hoivapalvelujen laajasta kirjosta. Aluksi hän ei edes tiennyt, mistä lähteä liikkeelle ja tunsi olonsa yksinäiseksi ja eksyneeksi."

Sirun jatkaa Viivin kertomusta: Esimerkillisen työuran tehneen äidin pahin pelko oli heittopussiksi joutuminen. Viivi toivoikin, että äidin oma tahto elämänhallinnasta ja varallisuudesta oli mahdollista turvata myös tulevaisuudessa. Hänen suurin pelkonsa on, että äitini tulee jäämään yksin kotiin, eikä hän omilta kiireiltään ehdi auttamaan.

"Nyt hakusessa on palvelu, jonka avulla Viivi voi vaivattomasti laatia hoivapolun äidilleen yhdessä sisarustensa kanssa. Hän kuitenkin tiedostaa, että oikean palvelun löytäminen ei aina ole helppoa. Viivi oli aiemmin ollut yhteydessä kaupungin sosiaalityöntekijään. Tuolloin jäi kuitenkin vielä epäselväksi, mitä tulisi ennakoida ja toimia äidin palvelujen ja hoivan osalta, vaikka yli 75-vuotiaille onkin nykyään kunnallista palveluneuvontaa sopivien vaihtoehtojen valinnassa. Viiviä kuitenkin askarrutti julkisen ja oman rahan käyttö, sekä valinnanvapaus ja ennakoivien toimenpiteiden tekeminen äidin hyvinvoinnissa.”​

Onko sinun lähipiirissäsi ikääntyviä henkilöitä, joiden tulevaisuuteen haluat varautua? Oletko ehkä itse jäämässä tai jäänyt eläkkeelle ja mietit omaa tulevaisuuttasi? Neuvotko työksesi ikääntyviä tai heidän omaisiaan ja haluat kehittää osaamistasi entistä asiakaskeskeisemmäksi?

Meillä Osaangossa uskotaan helppoihin ja käytännöllisiin menetelmiin, joissa tutkitulla tiedolla on suuri rooli. Siksi kouluttammekin mm. Avoin Häme-hankkeen kanssa datan hyödyntämistä yrittäjille ja Tampereen yliopiston kanssa API-taloutta eli rajapintojen hyödyntämistä yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnassa. Olemme kehittäneet avoimia menetelmiä ja tapahtumia mm. rajapintojen avulla tapahtumaan ekosysteemien palvelukehitykseen ja reguloitujen alojen tuotekehitykseen.

Siksi lanseeraammekin nyt äitienpäivän kunniaksi ”Oma polkuni” -canvaksen ja verkkokurssin, jonka avulla voit suunnitella omaa tai omaisesi tulevaisuutta. Klikkaa canvasta ja jätä sähköpostiosoitteesi, saat canvaksen PDF-tiedostona sähköpostissa.

Vielä Sirun lämpimäiset uudelta "Varaa vanheta hyvin" -verkkokurssiltamme, jossa tiivissä paketissa perusasiat aiheeta oman ja läheisten tulevaisuuden suunnittelua varten.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK