Return to site

Osaatko oppia verkostojen vallankumouksessa?

· Oppiminen,Organisaatiot

Riku Oksman otti (onneksi) yhteyttä, kun huomasimme molemmat osallistuvamme Esimies & Henkilöstö 2018-messuille. Kävimme mielenkiintoisen keskustelun aiheesta, jota Riku ja Esko Kilpi ovat työstäneet ja pohtineet jo pidempään ja jota osittain kuvataan mm. tässä Kilven 5.9.2018 Aamulehteen antamassa haastattelussa.

Ajauduimme keskuteluun siitä, miten organisaatiot toimivat ja organisoituvat, kuinka kiinteästi rakennettuja vs. kontekstisidonnaisia ne ovat ja miksi toinen puhuu "projektiorganisaatioista" ja toinen tieteenalasta riippuen "verkostoista". Pääasia on se, että organisaatiot ovat erityisesti digitalisaation myötä yhä useammin löyhiä yhteenliittymiä ja tilapäisempiä tiettyyn tarkoitukseen koottuja "olioita". Niissä toimivilta henkilöiltä odotetaan paljon ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä uusia tapoja organisoida omaa ja toisten työtä ja johtaa itseään. Tämä oli myös Kilven haastattelussa yksi kantavista ajatuksista.

Kilven haastatteluun Aamulehden sivuilla kirjoitetuissa kommenteissa muutamat kritisoivat "how-to" ja kontekstisidoinnaisen oppimisen korostamista. Kontekstisidonnaisuus on konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusasioita. On kuitenkin totta, että mitä noviisimpi oppija on, sitä enemmän hän tarvitsee tukea ohjatakseen oppimismotivaatiotaan oikeaan suuntaan ja löytääkseen ylipäätään oikeat kysymykset.

Verkostomaisessa tai projektimaisessa löyhässä organisaatiossa oppiminen on kuitenkin väistämätöntä ja jatkuvaa, eikä sitä voida tarkasti suunnitella etukäteen. Oppimaan oppimisen taidot ovat siis elintärkeitä yksilöiden, hankkeiden ja kokonaisuuksien onnistumiselle.

Olennaisen tiedon haku on oikeasti vaikea taito, etenkin jos ei tiedä mistä aloittaa.

Tämä tuo meille aikuisia kouluttaville (tai siis heidän oppimistaan ohjaaville) oman haasteensa koska oppimistapahtumien tulee ohjata ongelmien ja kognitiivisten ristiriitojen tunnistamiseen.

Vertailimme kokemuksia oppimistilanteista ja menetelmistä ja olikin mielenkiintoista havaita, että mm. roolipelit ja simulaatiot kuuluivat meidän molempien keinovalikoimiin. Oksman koulutusten osalta se on odotettavaakin, vetäähän hän eniten johtamiseen ja projekteihin liittyviä koulutuksia.

Moni voi miettiä miten ihmeessä omiin API- ja tekoäly-koulutuksiini liittyy roolit ja skenaariot? Kannattaa kysyä niihin osallistuneilta, jotka poikkeuksetta ovat kokeneet jonkin asteisen valaistumisen ja innostumisen, vaikka odotukset koulutukselle olisivatkin olleet puhtaasti tekniset. Olennaista on se, että he ovat oppineet odottamiensa teknisten taitojen lisäksi jotain sellaista, joka antaa heille ongelmanratkaisutaitoja, ei valmiita vastauksia. Oppimista on tapahtunut kysymyksissä, joihin oppija ei olisi itse osannut lähteä etsimään vastauksia, koska ei olisi tiedostanut itse kysymyksen tai ongelman olemassaoloa, tai osannut nimetä sitä.

Kantavana ajatuksena molemmilla kuitenkin on, että ihmiset aikaansaavat muutokset. Oppiminen on eräänlaista muutoksen aiheututumista ja oppiminen tapahtuu (edelleen konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan) vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tai epäonnistuu, jos vuorovaikutus epäonnistuu.

Tekninen osaaminen on toki erittäin tärkeää, mutta ilman inhimillisen toiminnan onnistumista hankkeissa, ei tekniikastakaan ole hyötyä.

Esimerkkeinä näistä inhimillisistä haasteista molemmat nostimme keskustelussa esille mm. sen, että vaikka teknisesti orientoitunut henkilö haluaisikin ehkä ajatella, että ihmiset ja heidän mielipiteensä ovat binäärejä, joko totta tai tarua, jokaisella paikallaolijalla on aina oma (tiedostamatonkin) agenda ja tunteet ja olosuhteet vaikuttavat näkemyksiin. Jopa silloin kun on kyse jostain niinkin näennäisen objektiivisesta, kuin "mikä on hyvä IT arkkitehtuuri".

Onko sinulla aiheesta kokemuksia tai näkemyksiä? Osallistu keskusteluun LinkedInissä ja Twitterissä.

Lisää samanhenkistä luettavaa:

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly