Tätä on OT (Operational Technology)

Tätä on OT (Operational Technology)

12.1. 2022

OT mainitaan usein sellaisissa yhteyksissä, joissa viitataan teollisiin ympäristöihin, tehtaisiin tai energialaitoksiin. Nämä kaikki toimivat kiinteistön suojassa - kuten toimivat myös vaikkapa sairaalat ja pankkien ja hakukoneiden palvelinsalit vieläkin kriittisemmistä ympäristöistä puhumattakaan. Näiden kaikkien toimintaa turvaavat OT-järjestelmät, jotka ohjaavat sisäilmaolosuhteita, pääsynhallintaa sekä vaikkapa paloturvallisuutta.

OT on kaikkialla - Maasta Marsiin ja pitkälle Aurinkokunnan laitamille, jopa tähtienväliseen avaruuteen saakka. OT on suuri ja vaikutusvaltainen - ehkä jopa suurempi kuin itse IT toimialana. Ja kuten tehtaissa, tuotantolaitoksissa ja voimalaitoksissa, myös kiinteistöissä “OT on järjestelmiä, laitteita ja ratkaisuja sekä prosesseja ja palveluita, joilla ohjataan rakennettua ympäristöä toimimaan sen määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti. OT toimii samoilla teknisillä alustoilla ja usein myös samanlaisissa verkoissa kuin IT-järjestelmät. OT-ympäristöön kytketään tyypillisesti myös useita erilaisia IoT-laitteita.”. (Hanna Pikkusaari & Juha Viinikka)Kuva 1. Kuvassa on listattuna kiinteistön OT-ympäristöön liittyviä järjestelmiä sekä näihin vaikuttavia keskeisiä taustaprosesseja. “OT on järjestelmiä, laitteita ja ratkaisuja sekä prosesseja ja palveluita, joilla ohjataan rakennettua ympäristöä toimimaan sen määritellyn käyttötarkoituksen mukaisesti.” (Pikkusaari & Viinikka) OT:lla voi olla paljonkin sekä teknisiä että prosessiyhteyksiä esimerkiksi kiinteistön palveluita ohjaaviin ja tukeviin kokonaisuuksiin. Älykkäässä kiinteistössä nämä voidaan rajata esimerkiksi seuraavasti: Älykkään kiinteistön järjestelmät (smart building) ovat niitä, jotka toimivat näkymättömissä ja luovat hyvät ja turvalliset olosuhteet. Älykkään työskentely- tai toimintaympäristön järjestelmät (smart office) ovat niitä, joita kohtaamme kulkiessamme kiinteistössä ja koemme käyttävämme omien tavoitteidemme saavuttamiseksi. 

Mutta miten OT sitten eroaa IT:stä? Eipä kovinkaan paljon, kun riittävän kaukaa katsotaan. Yhtenä erityispiirteenä mainittakoon kuitenkin järjestelmien ja palveluiden priorisointi ja sen vaikeus. IT-ympäristössä on varsin suoraviivaista priorisoida ratkaisut liiketoimintavaatimuksiin perustuen vaikkapa liiketoimintakriittisyyden, asiakastyytyväisyyden, mahdollisen aiheutuvan mainehaitan tai maksimimenetyksen arvioinnin perusteella. Mutta OT-ympäristössä (esimerkiksi kiinteistöissä tai tuotantolinjoilla) on aina läsnä erityispiirteenä elämä; turvallinen toimintaympäristö, mutta toisaalta myös vaikkapa tietyssä hetkessä läsnä olevat henkilöt. Esimerkiksi eräänä iltana pääjohtajan pitää päästä ulos kiinteistöstä tiettyä reittiä pitkin tasan klo 21 vaikutusvaltaisen seurueensa kanssa esitellen samalla täydellisesti toimivaa älykästä kiinteistöä. Tietoliikennekatkoksen vuoksi ovia ei voi avata huomaamattomasti etähallinnan kautta, koska etähallintaympäristö sijaitsee pilvipalvelussa. IT:n häiriönhallinnasta vastaava tiimi ei koe tilanteen olevan kriittinen eikä eskaloinnille tarvetta, koska ympäristö toimii sovitun mukaisesti tietoliikennekatkoksen aikana. Samaan aikaan OT-tiimi tietää, että oven on avauduttava huomaamattomasti ja juuri oikeaan aikaan. Kuin ihmeen kaupalla tietoliikenneyhteys palautuu paria minuuttia ennen tapahtumaa ja etäyhteys pääsynhallintaan toimii. Vartija pyyhkii hikikarpaloita otsaltaan huomaamattomasti ja hymyilee. Kukaan ei huomannut katkosta eikä kukaan tiennyt sille syytä. (Tämä tarina on tosi.) 


Toisena päivänä taas elämä voikin olla ihmisiä juoksemassa palohälytystilanteessa ulos kiinteistöstä, mutta juuri kohti paloaluetta tai kala, joka on jäätymäisillään kuoliaaksi akvaariossa, koska lämmitys on katkennut ja ulkona on pakkasta. Toisaalta joku voi olla tekemässä työtään palvelinsalissa, kun hiilidioksidisammutin laukeaa tilassa. Kun ongelma OT-ympäristössä on vähäinen, prioriteetti on alhainen, vaikka ongelma jatkuisi pitkään tai järjestelmä olisi jopa poissa päältä jonkin aikaa. Mutta kun ongelma uhkaa terveyttä ja hyvinvointia, priotiteetti nousee kaikkien IT-prioriteettien yläpuolelle. Silloin voi kyse olla elämästä ja kuolemasta. Siksi OT-ympäristön järjestelmiä ja niiden välisiä riippuvuuksia on erittäin vaikea suoraviivaisesti priorisoida. Ja siksi OT-ympäristölle tarvitaan luotettava ja vahva johto, jolla on mandaatti sanoa, koska tilanne on kriittinen ja vaatia eskalointia sen mukaisesti.

Kuva 2. Suunniteltaessa OT-ympäristöä lain ja vaatimusten mukaiseksi, lopputulos voi olla vasemman puolen kuvan mukainen. Yksinkertainen on kaunista ja ratkaisu on kaikin puolin niin turvallinen kuin mahdollista. Mutta käyttöönottovaiheen jälkeen lopputulos voi näyttää samalta kuin oikeanpuoleisessa kuvassa, koska ympäristölle on tullut vaatimuksia kokonaisuuteen riippuvuussuhteita rakentaneilta prosesseilta ja palveluilta. Kyseessä on todenmukainen esimerkki, mutta kokonaisuutena hyvin pieni yksityiskohta älykkään kiinteistön järjestelmäympäristöstä. (Pikkusaari & Viinikka)


Toinen erityispiirre onkin organisointi. Voi nimittäin olla, että OT:ta ei ole organisoitu millään tavalla. Miksipä joku haluaisi käyttää resursseja ja rakentaa organisaation, jonka vastuulle tulisi näkymättömissä toimiva teknologinen ympäristö, joka on pieni (lue: suuri ja pitkään vaikuttava), välttämätön ja ärsyttävän sekava kokonaisuus lisäten monimutkaisuutta ja riippuvuuksia eri prosessien ja palveluiden välillä ja nostaen IT:n, IoT:n, pilvipalvelut, ulkoistetut tiimit, tietosuojalainsäädännön ja EU:n ulkopuolelle tallennettavat tiedot jotenkin tapetille? Tai miksipä joku olisi kiinnostunut siitä osasta kyberturvallisuutta, joka vahingossa tipahti IT:n kyberturvallisuustiimin vastuiden ulkopuolelle, mutta joka toisaalta voi aiheuttaa juuri sen vuoksi uhan koko liiketoiminnalle?  


Siispä IT:n ja OT:n välillä ei lopulta ole kovinkaan paljon eroavaisuutta. OT:n tavoitteiden pitäisi IT:n tavoin noudattaa organisaation strategiaa kohti rohkeasti asetettua visiota. Ja johdon sekä koko OT-organisaation tulisi noudattaa organisaation arvoja, kuten IT noudattaa. Ja onnistuminen ja sen edellytykset pitää olla kuvattuna ja mitattavissa, kuten missä tahansa fiksusti laaditussa business casessa. 


Tätä on OT. Yleisön pyynnöstä.


Tätä on OT (Operational Technology)Hanna Pikkusaari
Smart technology advisor, IT & OT -asiantuntija ja puhuja