OT tuo lisäarvoa liiketoiminnalle

16. huhtikuuta 2021
Hanna Pikkusaari

OT-ympäristöön liittyvät prosessit elinkaaren eri vaiheilta perustuvat vuosikausien aikana kussakin eri siilossa vakiintuneille rakentamisen ja ylläpidon tavoille toimia. Digitaalisten palveluiden nopean kehityksen vaiheeseen siirtynyt kiinteistö- ja rakentamisala (KIRA) on tilanteessa, jossa on jo välttämätöntä tehdä poikkileikkaavaa yhteistyötä eri siilojen välillä. Yhteistyötä tarvitaan sekä kilpailukyvyn säilyttämiseen että kilpailuedun saavuttamiseen. On tunnettava kokonaisuus, jotta ympäristön digitalisoitumisen tarjoamat edut voidaan rakentamisessa, ylläpidossa ja liiketoiminnassa hyödyntää. Tässä KIRA-alalla on paljon opittavaa IT:ltä.

Yksinkertainen ratkaisu on yleensä toimivin ja tietyissä tilanteissa myös tehokkain. Sanotaan, että yksinkertainen on kaunista. Se voi kuitenkin olla osaoptimointia haastavassa toimintaympäristössä. Kaunis ratkaisu ei sellaisenaan varmista kokonaisuuden turvallisuutta ja jatkuvuutta. Jopa kaikkein elegantein ympäristö voi sisältää merkittäviä haasteita. Ja vaikka OT-ympäristön digitalisoituminen onkin avannut uusia mahdollisuuksia mobiilipalveluiden ja rajapintojen kehittäjille, ympäristön haltuunoton terävin kärki on strateginen. OT sulkee sisäänsä valtavan joukon mahdollisuuksia niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Ja OT avaa pääsyn sellaiseen dataan, jota ei aiemmin ehkä tiedetty olevan olemassakaan. Näkymättömyys onkin yksi OT:n erityispiirre, sillä OT-ympäristö toimiessaan varmistaa hyvät olosuhteet, toimivat tekniset prosessit, sujuvan tuotannon ja automaattisesti vaatimuksiin mukautuvan ympäristön. OT:n toinen erityispiirre on elämä.

Rakennetussa ympäristössä on ensisijaisesti varmistettava kaikkien sitä käyttävien turvallisuus. Se on taattava asennusvaiheessa asentajille ja käytön aikanakin huoltajille, ylläpitäjille, kehittäjille sekä loppukäyttäjille. On myös otettava kantaa palveluiden jatkuvuuteen jokaisesta näkökulmasta ja jokaisessa tilanteessa. On hallittava riskit riippuvuuksineen ja vaikutuksineen. Ja koska OT-ympäristön digitalisoitumisen myötä ratkaisut integroituvat yhä vahvemmin toisiinsa, vaatii tämä uudenlaista kokonaisuuden hallintaa ja uudenlaista osaamista. Niin rakennushankkeet kuin koko rakennetun ympäristön elinkaaren aikainen ylläpitokin vaativat sellaisia tietoja ja taitoja, joita soveltamalla OT-ympäristön hallinta saadaan vähitellen samanlaiseen palveluiden ja ratkaisujen jatkuvuuden takaavaan malliin kuin missä IT-ympäristön järjestelmät tavallisesti toimivat.

OT-ympäristö luo kilpailuetua. Se avaa mahdollisuuksia uusille palveluille ja uudenlaiselle yhteistyölle. Se on portti älykkäiden kaupunkien ekosysteemeihin ja väylä uusille innovaatioille. Oikein käytettynä se säästää luonnonvaroja ja vähentää kustannuksia niin rakennushankkeen kuin rakennetun ympäristön koko elinkaarenkin ajalta. OT on uutta ja vanhaa yhtä aikaa ja siksi se on meille kaikille niin tärkeä.

Hanna Pikkusaari

Smart Tech Advisor

Osaango

Lue lisää aiheesta

Tutustu uusimpiin uutisiin ja parhaisiin käytäntöihin

Ollaan yhteyksissä!

Emme lähetä mitään turhaa, vain asiaankuuluvaa sisältöä enintään 1-2 kertaa kuukaudessa.