Vaaditaan rohkeutta käsitellä OT:ta (Operational Technology)

Vaaditaan rohkeutta käsitellä OT:ta (Operational Technology)

21. joulukuuta 2021

Johdetaanko OT:tä organisaatiossasi rohkeasti kohti yhteistä visiota? OT-asiantuntija Hanna Pikkusaari pohtii blogissaan alan tarvetta rohkeille muutoksentekijöille.

Mitä OT-ympäristön johtaminen tuo mieleesi? Johdetaanko sitä organisaatiossanne yhteisen strategian mukaisesti kohti rohkeasti kuvattua visiota? Tukeeko OT liiketoimintaa siivittävää törkeää lupausta? Onko teillä vaatimuksia OT:hen liittyen? Liittyykö kyberturvallisuuskin OT-ympäristöön ja kuka siitä vastaa? Mm. näitä kysymyksiä on tullut pohdittua vuosien varrella yhdessä kollegoiden, kilpailijoiden, palveluntoimittajien, raudanjakelijoiden, devaajien, lukkoseppien, asiantuntijoiden, johtajien, haastajien ja epäilijöiden kanssa. Kaiken kruunaa kysymys: Onko OT olemassa - voiko sitä käsitellä samanlaisena toimialana kuin mitä IT:n ympärille on syntynyt?


OT (operational technology) liitetään usein teollisen tuotannon automaatioprosesseihin - tehtaiden tuotantolinjoihin, voimalaitoksiin, runkoverkkoratkaisuihin. OT vaikuttaa kuitenkin myös kiinteistöissä - niissä kuorissa, joiden sisällä tehtaat ja voimalaitokset toimivat. Toimiva OT mahdollistaa hyvät työskentelyolosuhteet toimistossa, mutta myös kiinteistön osalta turvalliset olosuhteet tuotantolaitoksissa kriittisten kohteiden valvontaa ja pankkien palvelinsaleja unohtamatta.  


OT eli operational technology on ollut pitkään vahvasti teknologiakeskeistä. OT-järjestelmät on aikanaan toteutettu siiloissa luottaen siilojen paksujen seinien suojaan. OT on ollut turvassa ohikulkijoiden katseilta ja kiusantekijöiden kiinnostukselta. Nykyhetkestä katsottuna vanhaa järjestelmäkantaa on aina paljon, koska OT-järjestelmäkokonaisuuden tai sen osan elinkaari voi olla valtavan pitkä. Ja siilot luovat edelleen näennäistä turvaa monille toteutuksille. 


OT on myös prosessikeskeistä. OT ohjaa laajoja näkymättömiä toimintoja, jotka vaikuttavat meidän jokaisen arkeen ja turvallisuudentunteeseen. OT ohjaa jäähdytystä, lämmitystä, ilmanvaihtoa, sähkönjakelua, turvallisuusratkaisuja, paloteknistä kokonaisuutta. OT luo turvaa ja auttaa riskienhallinnassa. Toimiva OT on mitä keskeisin asia vaikkapa matkalla meijeristä kaupan hyllylle.


COVID-19 herätti yleisen kiinnostuksen tilakohtaiseen henkilömäärien laskentaan, ilmanvaihtoon, sisäilmaolosuhteisiin. Evakuointitilanteessa OT voi kuuluttaa, lähettää ohjeita kiinteistössä olevien puhelimiin, ohjeistaa lähestyviä pelastustoimen yksiköitä, ohjata opastein oikeaa ja tilanteeseen sopivaa reittiä uloskäynnille, ajaa hissit oikeaan kerrokseen ja avata ja sulkea ovet, portit ja puomit oikea-aikaisesti. OT reagoi ja ohjaa - toisaalta OT voi myös ennakoida ja ehdottaa. OT voi siis olla myös ihmiskeskeistä. Ja koska OT:n erityispiirteenä on elämä, OT-järjestelmiä ei voida priorisoida kuten IT-järjestelmiä. OT on sillä tavalla erityinen. 


Neljäs teollinen vallankumous vie OT:n uudelle tasolle, kun mm. IoT, toimintojen reaaliaikaisuusvaatimus, valtavan datamäärän hyödyntäminen, ennustava analytiikka ja koneoppiminen kohtaavat jatkuvuuden- ja riskienhallinnan. Vallankumouksesta huolimatta OT pysyy releyhteyksineen samaan aikaan kaikilla edellisillä teknisen kehityksen tasoilla, koska vanhaa järjestelmäkantaa on pitkistä elinkaarista johtuen paljon. Ja samalla tavalla kuin huonosti hankitut IT-järjestelmät, myös OT-järjestelmät lähtevät rapautumaan jo ensimmäisenä käyttöönottopäivänä, jollei hankinta ole ollut tarkkana ja luonut toiminnalle onnistumisen edellytyksiä. OT:ta ja IT:tä koskee kumpaakin ihan samalla tavalla tietoturvapäivitykset, EU GDPR, muutoshallinta sekä jatkuva kehittäminen. Ympäristöt ovat isossa kuvassa ihan samanlaisia.


Voiko olla, että neljännen teollisen vallankumouksen jyrätessä yli kaiken teknologian, myös pitkän elinkaaren ratkaisut pirstaloituvat pienemmiksi yksittäisiksi ylläpidettäviksi kokonaisuuksiksi ja elinkaaret tippuvat murto-osaan nykyisestä? Voiko olla, että loppukäyttäjän ja kiinteistön omistajan vaatimus palveluliiketoiminnan kehittämiselle ajaa toimialan (OT-alan) uudelle kehityksen asteelle? Jos kuitenkin kaikkea lisätään, lopputulos on liian suuri. Jostain pitää malttaa luopua. Ala tarvitsee muutoksentekijöitä ja suunnannäyttäjiä. Pitää uskaltaa olla yhdessä rohkea.  


Hanna Pikkusaari 

Smart Tech Advisor

Osaango


Vaaditaan rohkeutta käsitellä OT:ta (Operational Technology)Hanna Pikkusaari
Smart technology advisor, IT & OT -asiantuntija ja puhuja