Mikä on API: tuote, palvelu, integraatio vai jotain muuta?

Mikä on API: tuote, palvelu, integraatio vai jotain muuta?

11. heinäkuuta 2018

API voi olla mikä tahansa näistä asioista: Tärkeä ominaisuus aineellisessa tuotteessa, tuotteellinen palvelu, osa digitaalista tai tosielämän palvelua, asiakaskohtainen palvelu, käyttöliittymä resursseihin, käyttöliittymä alustaan (rajaresurssi), tai osa integrointia. Unohdimmeko jotain?

Tietoverkkojen (erityisesti internetin) yli käytettävien ohjelmointirajapintojen (Application Programming Interface, API) ja niiden kautta välitettävien resurssien tulee tarjota selkeä hyöty sekä tarjoajalle itselleen että arvolupaus rajapinnan hyödyntäjille.

API voi olla tuote, palvelu, tapa käyttää resurssia tai alustaa.... ja niin edelleen..

API voi olla mikä tahansa seuraavista:

 • Fyysisen tuotteen kiinteä osa
 • Tuotteistettu palvelu
 • Osa digitaalista tai reaalimaailman palvelua
 • Asiakaskohtaisesti tuotettava palvelu
 • Rajapinta resurssiin
 • Alustan rajaresurssi
 • Osa integraatiota

API on tuote - toistuu kaikissa API-konferensseissa ympäri maailmaa. Ja hyvästä syystä. Mutta onko API aina tuote? Vai voiko se olla jotain muutakin? Mitä me oikeastaan tarkoitamme sanalla tuote tässä tapauksessa?

Kyseenalaistimme tätä API-talous 101 -kirjan kirjoittajien kanssa. Meillä oli tieteellinen lähestymistapa, mutta tarkoituksena oli myös selventää käsitteitä suuremmalle yleisölle, myös liiketoiminnan asiantuntijoille..

Tein kirjaa varten tämän taksonomian niistä olomuodoista, joita APIlla voi olla, sain siihen myös muilta kirjoittajalita hyödyllisiä kommentteja. Tätä versiota on hieman parannettu verrattuna Moilasen, J., Niiniojan, M., Seppäsen, M., Honkasen, M. API-talous 101:n, Alma Talentin kirjassa API-talous 101 (engl. ilmestynyt nimellä API Economy 101, 2019) julkaistuun versioon.

Fyysisen tuotteen kiinteä osa

API on osa konkreettista tuotetta tai palvelua. Asiakas saa APIn osana kauppaa ostaessaan tuotetta.

Esimerkkejä: Internet of Things (IoT) APIt kodinkoneiden tai antureiden tilan hallintaan ja analysointiin

Tuotteistettu palvelu

API itsessään on tuotteistettu palvelu, joka tarjotaan kaikille asiakkaille

Esimerkki: Käännös- ja maksu-APIt

Osa digitaalista tai reaalimaailman palvelua

API on osa palvelukokemusta: huoltopalvelu voidaan tilata APIlla, tai voit esimerkiksi seurata pakettiesi toimitusta APIn avulla. 

Esimerkki: Logistiikan API

Asiakaskohtaisesti tuotettava palvelu

API on osa asiakkaille räätälöitynä ratkaisuna tarjottavaa palvelua, joka sisältää esimerkiksi integroinnin palveluntarjoajien järjestelmään.

Esimerkki: APIt Asiakaskohtaisissa sovelluksissa

Rajapinta resurssiin

API on vain väline varsinaiseen myytävään tai tarjottavaan asiaan eli resurssiin.

Esimerkki:

 • Yritystietojen APIt (riskiluokka, omistajat, yhteystiedot).
 • Autojen APIt
 • Hehkulamppujen APIt
 • APIt, jotka yhdistävät kääntäjät asiakastilauksiin
 • Kognitiiviset APIt jne.

Alustan rajaresurssi

API on keino olla yhteydessä alustaan ja saada lisäarvoa osallistumalla alustan yhteenliittämissuhteisiin (alustatalousliiketoimintamallissa).

Esimerkki: Online-huutokaupan API, huoneiston tilapäisvuokrauksen API

Osa integraatiota

API tarjoaa keinon yhteyden muodostamiseen sovelluksiin ja laitteisiin. Yleensä integrointikäyttöä varten tarvitaan muunnoksia ja seurantaa. Nämä ovat usein myös massaajotapauksia, eivät välttämättä reaaliaikaista toimintoja.

Esimerkki:

 • Tuotetietojen siirtämiseen tuotetietojen hallintajärjestelmästä verkkokauppaan käytettävä API
 • Työntekijä API, jota käytetään työntekijöiden tietojen siirtämiseen HR:stä palkanlaskentajärjestelmään.


Mikä on API: tuote, palvelu, integraatio vai jotain muuta?Marjukka Niinioja
API ja datastrategisti, puhuja, kirjailija ja kouluttaja