Mikä on API ja miksi sillä on merkitystä liiketoiminnalle?

30. elokuuta 2020

API tulee sanoista Application Programming Interface. Ohjelmointirajapinnat mahdollistavat aktiivisen vuorovaikutuksen ja integroinnin organisaatioiden ja tietojärjestelmien välillä. Datan hyödyntäminen näiden rajapintojen kautta antaa yrityksille mahdollisuuden luoda uudenlaista kilpailuetua sekä uudistaa liiketoimintastrategiaansa.

Osaango Ltd tarjoaa korkealaatuista api-osaamista ja konsultointia liiketoimintamallien ja strategioiden luomiseen ohjelmointirajapintojen ympärille. Tarjoamme konsultointia ja koulutusta myös muutosjohtamisessa, palvelumuotoilussa, tuotteistuksessa, sekä arkkitehtuurissa.

Mitä on API talous?

"API-taloudessa yhtiö hyödyntää resursseja tehokkaasti ja nopeasti luodakseen lisäarvoa asiakkailleen. Nämä resurssit voivat olla esimerkiksi muiden organisaatioiden toimittamia tietoja tai funktioita.
Rakennuspalikkoina käytetään omia ohjelmointirajapintoja ja avoimia ohjelmointirajapintoja, joita kehittäjäyhteisöjen lisäksi muut organisaatiot (ilmaiset tai kaupalliset) ovat tarjonneet. Nämä mahdollistavat nopeamman sopeutumisen arvaamattomiin ja nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin.
API-taloudessa ohjelmointirajapintoja tarjoavat yritykset kilpailevat sovelluskehittäjien suosiosta ja näkevät heidät ensisijaisina asiakkainaan. Lyhyesti sanottuna palveluita tarjotaan siis yrityksiltä kehittäjille (Business-to-Developers, B2D)."

Moilanen J., Niinioja M., Seppänen M. & Honkanen M. 2019. API-talous 101

Takaisin blogiin

viimeisimmät blogimme

Uutisia, asiakastarinoita, parhaita käytäntöjä ja paljon muuta - katso, mitä me ja asiakkaamme ja kumppanimme olemme tehneet viime aikoina

Miksi APIt kannattaa tuotteistaa?
Mitä hyötyä APIen tuotteistamisesta on? Lue lisää täältä!
16. kesäkuuta 2021
Millainen on hyvä API-tuotepäällikkö?
Kaksi API-gurua, Marjukka Niinioja ja Claire Barrett keskustelevat API-tuotepäällikön roolista ja odotuksista ja jakavat itetämystään menestyksekkäästä API-tuotehallinnasta.
14. kesäkuuta 2021
Osaango & KAVI – innovatiivisia, älykkäitä hankintoja
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI tallentaa vuosittain valtavat määrät dataa, ja vastaa muun muassa kotimaisten elokuvien sekä televisio- ja radio-ohjelmien säilyttämisestä. Kriittisen tärkeässä osassa KAVIn toiminnassa on tekoäly. Osaangon Marjukka Niinioja ja Tessa Viitanen sparrasivat KAVIa heidän mittavassa toiminnan ja tekniikan muutos-casessa tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen, innovatiivisten hankintamenettelyjen, ohjelmistokehitysprosesssien ja arkkitehtuurin osalta.
27. toukokuuta 2021