Toteutimme vuoden 2018 aikana Digitalialle projektin, jonka tavoitteena oli tuottaa liiketoimintasuunnitelma Kansalaisarkiston kaupallistamiselle. Digitalia on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK), Helsingin Yliopiston ja Kansallisarkiston yhteinen tutkimuskeskus. Osaango Oy:n osuuteen kuului konsultoiminen liiketoiminnassa, tuotteistamisessa, IT-arkkitehtuurissa ja palvelumuotoilussa. Alun perin kansalaisarkisto-tavoitteena tunnettu hanke rakentui palvelumuotoiluprosessin ympärille

Toteutimme Digitalialle hankkeen, jonka tavoitteena oli tuottaa kansallisarkiston kaupallistamista varten liiketoimintasuunnitelma. Digitalia on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK), Helsingin yliopiston ja Kansallisarkiston yhteinen tutkimuskeskus. Osaango Oy vastasi konsultoinnista liiketoiminnassa, tuotekehityksen, IT-arkkitehtuurin ja palvelumuotoilun alalla.  Projekti rakentui palvelumuotoiluprosessin ympärille.

Projektin kohokohdat ja tulokset:

• Kuvailtu ekosysteemi otettiin käyttöön, ja asiakasryhmiä ja asiakaspolkuja muodostui.

• Aineettomat pääomavarat kirjattiin ja organisatorisia tavoitteiden oikeudelliset rajoitukset selvennettiin.

• Tarve eri API toimijoiden välisiin integraatioihin tuli selväksi, kun liiketoimintamallia kehitettiin.

• Tuloksena oli digitalian ydinominaisuuksia hyödyntävä liiketoimintamalli ja kokonaisarkkitehtuurin alku, jossa ohjelmointirajapinnat (API) ovat tärkeässä roolissa. Näin asiakkaat voivat kokeilla ja integroida Digitalian tarjoamilla ratkaisuilla ja algoritmeja.

Digitalia arvosti tuloksia suuresti. Heidän viimeiset sanansa projektille olivat: "Sana konsultti ei ole enää kirosana meille." Yhteistyötä on jatkettu myös hankkeen jälkeen API tuotekehitysprojektissa. Digitalia julkaisi taustayhteisöihimme heinäkuussa 2019 raportin, joka alkaa myös yhteistyöprojektin kuvauksella ja nostaa esiin digitaaliset tiedonhallinnan käytännöt ja ratkaisut.

viimeisimmät blogimme

Uutisia, asiakastarinoita, parhaita käytäntöjä ja paljon muuta - katso, mitä me ja asiakkaamme ja kumppanimme olemme tehneet viime aikoina

Miksi APIt kannattaa tuotteistaa?
Mitä hyötyä APIen tuotteistamisesta on? Lue lisää täältä!
16. kesäkuuta 2021
Millainen on hyvä API-tuotepäällikkö?
Kaksi API-gurua, Marjukka Niinioja ja Claire Barrett keskustelevat API-tuotepäällikön roolista ja odotuksista ja jakavat itetämystään menestyksekkäästä API-tuotehallinnasta.
14. kesäkuuta 2021
Osaango & KAVI – innovatiivisia, älykkäitä hankintoja
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI tallentaa vuosittain valtavat määrät dataa, ja vastaa muun muassa kotimaisten elokuvien sekä televisio- ja radio-ohjelmien säilyttämisestä. Kriittisen tärkeässä osassa KAVIn toiminnassa on tekoäly. Osaangon Marjukka Niinioja ja Tessa Viitanen sparrasivat KAVIa heidän mittavassa toiminnan ja tekniikan muutos-casessa tekoälyyn pohjautuvien ratkaisujen, innovatiivisten hankintamenettelyjen, ohjelmistokehitysprosesssien ja arkkitehtuurin osalta.
27. toukokuuta 2021